Flowers

Buttercream Wedding Bouquet Cake Tutorial – Hướng dẫn làm bánh bó hoa cưới

Links of the full video tutorial for the flowers that used to decorate this cake are here/ Link hướng dẫn đầy đủ cách bắt các loại hoa sử dụng để trang trí bánh này ở đây:

Ranunculus:

Links of the full video tutorial for the edible branches/stems is here/ Link hướng dẫn đầy đủ cách làm cành trang trí này ở đây:

Link for the buttercream that I have used to pipe these flowers is here/ Link hướng dẫn cách đánh kem bơ sử dụng để bắt các hoa này tại đây:

Follow me on/ Theo dõi mình tại:
Instagram: https://www.instagram.com/bubecraft/
Facebook: https://www.facebook.com/bubecraft/
Website: http://bubecraft.com/

Products You May Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.